Flecha hacia arriba
Política de Privacitat
Sabem que la seva privacitat és important i per això ens prenem seriosament la nostra tasca de garantir el tractament de les seves dades personals en compliment amb la normativa vigent. Si us plau, llegeixi detingudament la següent informació:

Qui són els responsables del tractament?
MUTUALITAT DELS ENGINYERS, MPS, CIF: V08430191 (“Mútua”) i SERPRECO CORREDORIA D'ASSEGURANCES, S.A. (“Sepreco”), tots dos amb domicili a Via Laietana 39, 2n - 08003 Barcelona.

Les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades són: dpd@mutua-enginyers.com

Quines categories de dades personals tractem i d'on provenen?
Tractem les dades personals que ens faciliti a través dels formularis i navegació en aquest lloc web i mitjançant les comunicacions que puguem mantenir per escrit o per telèfon.

Tractem dades sobre les persones (nom i cognoms, dades de contacte, edat, DNI) i podem tractar altres dades personals com les dades familiars, dades bancàries, etc. així com dades patrimonials, professionals i de salut rellevants per a la contractació d'assegurances i plans de pensions.

Quines són les finalitats del tractament?
 1. Tramitar l'alta com a usuari del lloc web.
 2. Comunicar i informar sobre productes i serveis tant dels responsables del tractament com de tercers col·laboradors per correu electrònic, correu postal i per telèfon.
 3. Proporcionar i gestionar els productes i serveis contractats.
 4. Gestionar el seu perfil d'usuari, les transaccions que realitzi a través del lloc web i atendre les sol·licituds que ens formuli.
 5. Gestionar la convocatòria, assistència, tasques administratives i comunicacions relacionades amb esdeveniments, xerrades, activitats i concursos organitzats pels responsables de tractament o per altres empreses col·laboradores.
 6. Atendre i solucionar incidències relacionades amb les anteriors finalitats.
 7. Compliment de qualsevol obligació legal.

Quina és la nostra legitimació per al tractament?
La legitimació pot basar-se en:
 1. El seu consentiment atorgat en el moment de registrar-se en el lloc web en marcar la casella d'acceptació de la nostra política de privacitat o en qualsevol altre formulari en el qual recaptem les seves dades personals.
 2. La legitimitat derivada de la prestació d'aquells serveis que contracti o sol·liciti.
 3. L'interès legítim dels responsables del tractament a dalt indicats.

Així mateix, l'informem que pot revocar el seu consentiment en qualsevol moment. Si la revocació del consentiment afecta la prestació de serveis o productes que hagi contractat o a l'accés a aquest lloc web, pot comportar la baixa d'aquests.

A quins destinataris comuniquem les dades?
Comuniquem dades personals a altres destinataris sempre que sigui necessari per al compliment de les nostres obligacions contractuals o legals. Així mateix, podem comunicar dades a empreses del grup i empreses col·laboradores en el context de la seva gestió administrativa, compliment normatiu i gestió comercial.

La gestió d'aquest lloc web està subcontractada a l'empresa AFFINITY CONSULT – SOLUCIONS PER A COL·LECTIUS S.L., qui té la consideració d'encarregat del tractament a l'efecte de la normativa de protecció de dades personals.

Igualment, l'informem que els servidors informàtics d'alguns dels nostres proveïdors de serveis, així com també els d'algunes de les companyies asseguradores amb les quals treballem podrien estar situats en països fora de l'Espai Econòmic Europeu. En tals casos, si el nivell de protecció de la privacitat no fos equivalent al de la normativa de protecció de dades personals tant europea com espanyola, per absència de decisió d'adequació de la Comissió Europea, com a responsables del tractament adoptarem, o sol·licitarem als encarregats del tractament l'adopció, de les garanties adequades per a les transferències a tercers països i organitzacions internacionals, a fi d'assegurar que el nivell de protecció dels interessats ​​no es vegi menyscabat, així com també les mesures apropiades i necessàries per a la millor salvaguarda dels drets dels interessats ​​i la seguretat de la informació, sobre la base de les mesures tècniques disponibles a cada moment, excepte les excepcions contemplades per a situacions específiques expressament previstes en la normativa.

Aquest lloc web conté enllaços a altres llocs web de tercers i les seves polítiques de privacitat poden ser diferents de la nostra. Mútua i Serpreco no tenen control sobre com es tracten les dades personals en aquests altres llocs web i recomana llegir detingudament les seves polítiques de privacitat.

Quins són els terminis de conservació de les dades personals?
Conservarem les dades durant el temps que faci vostè ús del lloc web, mentre els productes i serveis contractats estiguin vigents, i durant el termini legalment exigible segons la normativa aplicable en cada cas.

Si revoca el seu consentiment, les dades proporcionades per a registrar-se i utilitzar aquest lloc web així com les dades contingudes en formularis que no comportin la prestació d'un servei o la contractació d'un producte, es conservaran bloquejats durant un període de 24 mesos amb la finalitat legítima de detecció del frau o dol, tret que la llei permeti un període més llarg.

Respecte a les dades contingudes en qüestionaris de sol·licitud de pressupost o de producte, inclosos les dades de salut, sense que finalment es formalitzi contracte, es conservaran bloquejats durant un període de 5 anys des del moment en què es rebutgi el pressupost o producte, o l'usuari revoqui el seu consentiment, amb la finalitat legítima de detecció del frau o dol en la contractació de productes d'assegurança, tret que la llei permeti un període més llarg.

Quins són els seus drets i com exercir-los?
Vostè té dret a accedir a les seves dades personals, a demanar la seva rectificació o supressió, sol·licitar la seva portabilitat a altres companyies del sector, limitar o oposar-se al seu tractament, o a retirar el consentiment prestat per a aquest. També té dret a demanar la revisió de qualsevol decisió presa de manera automatitzada. Pot exercir els seus drets:
 • Per correu postal, en l'adreça: Via Laietana 39, 2n - 08003 Barcelona
 • Per correu electrònic, en l'adreça: dpd@mutua-enginyers.com
Per a això haurà de proporcionar la informació necessària per a la seva correcta identificació, així com perquè sigui possible donar resposta a la seva sol·licitud.

Igualment, li assisteix el dret a reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) si creu que ha vist vulnerat algun dels drets enumerats anteriorment.
Sobre nosaltres
A La Mútua dels Enginyers volem cuidar-te i premiar la confiança que has posat en nosaltres. Per aquest motiu et presentem el Club de Telecos.cat, un club exclusiu online creat per a tu.

Un nou espai en el qual gaudiràs de les millors condicions. Aquí trobaràs ofertes interessants, promocions, sorteigs i accions que només tu podràs aprofitar i a les que només tu podràs accedir.
Col·labora
Logo