Flecha hacia arriba
Avís legal
1. Dades d'identificació
En compliment del deure d'informació recollit en l'article 10 de la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades:
  • Titular: Mutualitat dels Enginyers MPS.
  • CIF.: V-08430191.
  • Dades registrals: Registre Mercantil de Barcelona, Foli 73, Tom 38.168, Fulla B-87.907, inscripció 1a.
  • E-mail: correo@mutua-ingenieros.com.
  • Telèfon: 932954300.

2. Usuaris
L'accés i/o ús d'aquest Lloc web atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i/o ús, els Termes i Condicions d'Ús aquí reflectides, així com la Política de Privacitat d'aquest Lloc web.

Llegeixi atentament els Termes i Condicions d'Ús i la Política de Privacitat quan es proposi utilitzar aquest Lloc web, ja que aquestes podran ser modificades en qualsevol moment.

3. Ús del Lloc web
Aquest Lloc web proporciona accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (d'ara endavant, “els serveis i/o continguts”) en internet tant del titular com de tercers als quals l'USUARI pugui tenir accés.

L'USUARI assumeix la responsabilitat d'ús del Lloc web. Aquesta responsabilitat s'estén al registre necessari per a accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l'USUARI serà responsable de proporcionar informació veraç i lícita. A conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial d'aquesta.

L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que el titular pot oferir a través del seu Lloc web i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no utilitzar-los per a: (i) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys als sistemes físics i lògics del titular, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o a qualsevol altre sistema físic lògic o que sigui susceptible de provocar els danys anteriorment esmentats; (iv) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

El titular es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, en el seu judici, no resultin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, el titular no serà responsable de les opinions publicades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres vies de participació.

4. Responsabilitat de l'usuari
L'USUARI declara ser major d'edat i que les dades que facilita són veritables, exactes, complets i actualitzats. A aquest efecte, l'USUARI respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada.

L'USUARI garanteix que ha informat els tercers dels quals faciliti les seves dades, en cas de fer-ho, dels aspectes continguts en aquest document. Així mateix, garanteix que ha obtingut la seva autorització per a facilitar les seves dades al titular per als fins assenyalats.

Si l'USUARI incompleix els presents Termes i Condicions d'Ús, el titular podrà suspendre o cancel·lar el seu compte d'usuari automàticament i sense previ avís, i en cap cas tal suspensió o cancel·lació donaria a l'USUARI dret a cap indemnització. A aquest efecte, el titular informa que podrà posar en coneixement i col·laborar oportunament amb les autoritats corresponents si detectés qualsevol infracció de la legislació vigent o si tingués sospita de la comissió d'algun delicte.

5. Drets de propietat intel·lectual i industrial
El titular de la pàgina és propietari o, en el seu cas, compta amb les llicències corresponents sobre els drets d'explotació de propietat intel·lectual i industrial necessaris per a operar el Lloc web, així com de tots els continguts oferts en aquest, incloent-hi la pròpia plataforma, textos, fotografies o il·lustracions, logos, marques, grafismes, dissenys, interfícies, o qualsevol altra informació o contingut, i els serveis disponibles a través d'aquest.

L'USUARI disposa d'un dret d'ús dels continguts i/o serveis del Lloc web únicament amb la finalitat de gaudir de les prestacions del servei d'acord amb el present, amb el que en cap cas s'entendrà que l'accés, navegació i utilització del Lloc web per part de l'USUARI implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial d'aquests drets per part del titular.

Les referències a marques o noms comercials registrats, o altres signes distintius, ja siguin propietat del titular o de tercers, porten implícita la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment del titular o dels seus legítims propietaris. En cap moment l'accés, navegació o utilització del Lloc web i/o dels seus continguts confereix a l'USUARI dret algun sobre signes distintius en ell inclosos, tret que es disposi el contrari.

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts i/o serveis del Lloc web i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir, per qualsevol mitjà i sota qualsevol forma, la totalitat o part dels continguts inclosos en el Lloc web, per a qualsevol fi, si no es compta amb l'autorització prèvia, expressa i per escrit del titular.

6. Contingut web i enllaços
La informació continguda en aquest Lloc web – incloent els enllaços a pàgines externes – pot no ser correcta; per això el titular no es responsabilitza de qualsevol mal o perjudici directe o indirecte que pugui ocasionar la falta d'exactitud, integritat o veracitat d'aquesta informació, així com tampoc de l'ús per tercers del contingut d'aquest Lloc web – incloent el de les pàgines externes accessibles pels enllaços – ni dels possibles errors en l'accés a aquesta. Al mateix temps el titular es reserva el dret a suspendre temporalment l'accessibilitat al Lloc web quan sigui necessari, sense necessitat de previ avís.

7. Canal de comunicació
El titular posa a la disposició dels USUARIS un canal a través del qual es podrà comunicar i posar en coneixement d'aquell l'existència de qualssevol continguts respecte dels quals l'USUARI estimi que són contraris a la llei o vulneren els drets legítims de tercers. Si Vostè tingués coneixement d'alguna de les circumstàncies anteriors, haurà de posar-ho en coneixement immediat del titular, a fi que des d'aquest pugui revisar el contingut comunicat i, si escau, pugui procedir a la seva retirada, escrivint a l'adreça de correu electrònic correo@mutua-ingenieros.com

8. Suspensió del lloc web
El titular es reserva el dret a suspendre, modificar, restringir o interrompre, ja sigui temporal o permanentment, l'accés, navegació, ús, allotjament i/o descàrrega del contingut i/o ús de serveis del Lloc web, amb o sense prèvia notificació als USUARIS que contravinguin qualsevol de les disposicions detallades en el present Avís Legal, sense que intervingui la possibilitat per part de l'USUARI d'exigir cap indemnització per aquesta causa.

9. Xarxes Socials
El titular duu a terme activitats promocionals en diferents xarxes socials. L'USUARI és conscient que aquestes xarxes socials i aquest Lloc web són serveis diferents i sense cap relació, així com que les directrius d'ús d'aquests són diferents. L'USUARI haurà de complir amb els termes d'ús de cadascun dels llocs web abans esmentats si desitja accedir als seus serveis. Per a més informació, consulti els Avisos Legals de les xarxes socials en les quals el titular pot dur a terme aquestes activitats promocionals.

Última actualització: 03/01/2023
Sobre nosaltres
A La Mútua dels Enginyers volem cuidar-te i premiar la confiança que has posat en nosaltres. Per aquest motiu et presentem el Club de Telecos.cat, un club exclusiu online creat per a tu.

Un nou espai en el qual gaudiràs de les millors condicions. Aquí trobaràs ofertes interessants, promocions, sorteigs i accions que només tu podràs aprofitar i a les que només tu podràs accedir.
Col·labora
Logo